پیشرفته
پیشرفته
Martial Master

وضعیت کاربـران

۰ مشاهده کردند
۵ در حال مشاهده هستند
۲ در آینده مشاهده میکنند
۰ فعلا متوقف کردند
۰ رها کردند
۰ مشاهده نمیکنند

Martial Master

تعداد قسمت نامشخص
تاریخ پخش نامشخص
تاریخ پایان نامشخص
نوع انیمه
وضعیت
زمان پخش نامشخص
امتیاز مای انیمه لیست 10 /

داستان درباره چینچن هست که یه استاد جنگجو و مبارز است و 300 سال بعد در ایالت دور افتاده تیانوو دوباره به این دنیا بر میگرده ….آیا میتونه انتقام بگیره؟
نام دیگر:  Wu Shen Zhu Zai

نظر شما درمورد این اثر چیه؟
 • عالی 
 • خوب 
 • چرت 
 • ضعیف 
 • متوسط 

ارتباط انیمه ای

اقتباس نامشخص
دنباله نامشخص
فصل پیشین نامشخص

اطلاعات جانبی

تولید کننده
پروانه دهنده
استودیو

کارکترها و صدا پیشه گران

عوامل سازنده

رتبه دهی و نــقد

2.3
3 نفر
5
4
3
2
1
 • GlassMask

  برای دانلود با کیفیت به این سایت مراجعه کنید https://anixlife.xyz/anime/martial-master/

 • zoron

  واقعا انیمه عالی است لطفا ترجمه ان را ادامه دهید

 • kratos

  از قسمت 60 به بعد بخاطر هر قسمت 400 تومن یخورده زیاده 200 تومنش کنین مثل قبل

مشاهده همه نقدها

دانــلود زیرنویس

مبلغ هر زیرنویـس غیر رایگان ۴۰۰ تومـان میباشـد
 • قسمت ۱ الی ۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۹
  تاریخ ارسال 2020-07-15
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳ الی ۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2020-07-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵ الی ۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-07-19
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷ الی ۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-07-22
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹ الی ۱۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۴
  تاریخ ارسال 2020-07-26
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱ الی ۱۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۴۲
  تاریخ ارسال 2020-07-29
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۳ الی ۱۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۸
  تاریخ ارسال 2020-08-02
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۵ الی ۱۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۷
  تاریخ ارسال 2020-08-05
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۷ الی ۱۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2020-08-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۹ الی ۲۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۷
  تاریخ ارسال 2020-08-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۱ الی ۲۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-08-12
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۳ الی ۲۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-08-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۵ الی ۲۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2020-08-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۷ الی ۲۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2020-08-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۹ الی ۳۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2020-08-18
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۱ الی ۳۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2020-08-19
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۳ الی ۳۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۷
  تاریخ ارسال 2020-08-20
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۶ الی ۳۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2020-08-21
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۸ الی ۳۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2020-08-22
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۰ الی ۴۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2020-08-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۲ الی ۴۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۸
  تاریخ ارسال 2020-08-24
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۴ الی ۴۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۸
  تاریخ ارسال 2020-08-27
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۶ الی ۴۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-08-28
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۸ الی ۴۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-08-31
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۰ الی ۵۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-09-02
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۲ الی ۵۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-09-03
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۴ الی ۵۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-09-08
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۶ الی ۵۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2020-09-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۸ الی ۵۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2020-09-21
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۰
  تاریخ ارسال 2020-09-23
  اطلاعات رایگان دانــلود
 • قسمت ۶۱ الی ۶۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۸
  تاریخ ارسال 2020-09-29
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2020-10-04
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2020-10-06
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2020-10-12
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-10-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۷
  تاریخ ارسال 2020-10-18
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2020-10-20
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-10-25
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۸
  تاریخ ارسال 2020-10-27
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2020-11-01
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-11-03
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2020-11-08
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۷
  تاریخ ارسال 2020-11-10
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2020-11-15
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-11-17
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۴
  تاریخ ارسال 2020-11-22
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-11-24
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۸
  تاریخ ارسال 2020-11-29
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2020-12-01
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2020-12-06
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-12-08
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۱
  تاریخ ارسال 2020-12-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۱
  تاریخ ارسال 2020-12-15
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2020-12-20
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۱
  تاریخ ارسال 2020-12-22
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2020-12-27
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2020-12-29
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2021-01-03
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2021-01-05
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2021-01-10
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2021-01-12
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2021-01-17
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2021-01-19
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2021-01-24
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2021-01-26
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۸
  تاریخ ارسال 2021-01-31
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2021-02-02
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2021-02-07
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2021-02-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2021-02-14
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۷
  تاریخ ارسال 2021-02-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2021-02-21
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2021-02-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۶
  تاریخ ارسال 2021-02-28
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2021-03-02
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2021-03-07
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۱
  تاریخ ارسال 2021-03-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2021-03-14
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2021-03-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2021-03-21
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2021-03-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۱
  تاریخ ارسال 2021-03-28
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2021-03-30
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2021-04-04
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۷
  تاریخ ارسال 2021-04-06
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۰
  تاریخ ارسال 2021-04-16
  اطلاعات رایگان دانــلود
 • قسمت ۱۱۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۰
  تاریخ ارسال 2021-04-16
  اطلاعات رایگان دانــلود
 • قسمت ۱۱۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۲
  تاریخ ارسال 2021-04-18
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۲۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۱
  تاریخ ارسال 2021-04-20
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۲۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۵
  تاریخ ارسال 2021-04-25
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۲۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2021-04-27
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۲۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2021-05-02
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۲۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۰
  تاریخ ارسال 2021-05-04
  اطلاعات پولی خریــد

دانــلود انیــمه ( هارد ساب )

مبلغ هر انیــمه غیر رایگان ۰ تومـان میباشـد
  هارد سابی برا این پست ارسال نشده است
 • sohrab1945
 • rosols
 • mani
 • hana
 • S.tnt
 • alihataei
 • glassmask
 • Bringerofdeath
 • SALAR_CHI
 • mmmm33
 • mmj75
 • teenwolf1373
 • hadi_f
 • mohi8627
 • fatimahosseini
 • dgfLove
 • drakola

انیمه های مشابــه

 • Dungeon II OVA

  Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru ka II OVA

  هستیا فمیلیا به درخواست یه ماجراجو به جزیره دورافتاده پردیس میره. درخواست به کنار‌، دیدن دریای آبی و ساحل شنی سفید براش خیلی هیجان انگیزن. در ضمن یه مسابقه مایو برگزار میشه که برندش میتونه کل روز با بل وقت گذرونی کنه..؟!

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب 
 • Tian Bao Fuyao Lu 2nd Season

  Tian Bao Fuyao Lu 2nd Season

  فصل دوم از انیمه ی چینی Tian Bao Fuyao Lu

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب 
 • Chiisana Eiyuu kani to tamago to toumei

  Chiisana Eiyuu kani to tamago to toumei

  این انیمه شامل 3 داستان کوتاه میشه که توسط سه کارگردان مختلف کارگردانی میشن: “کانی نو کانینو” با هیروماسا یونبایاشی یک داستان فانتزی 15 دقیقه ای دو خواهر و برادره. “سامورای اگ” توسط یوشیوکی موموسه یک داستان درامای 15 دقیقه ایه و در آخر “تومی نینگن” توسط آکیهیکو یاماشیتا یک داستان اکشن 14 دقیقه ایه.

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب 
  • عالی 
 • Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω

  Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Ω

  فصل دوم از انیمه ی Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu.

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • خوب 
  • ضعیف 
  • چرت