پیشرفته
پیشرفته
Martial Master

وضعیت کاربـران

۰ مشاهده کردند
۵ در حال مشاهده هستند
۲ در آینده مشاهده میکنند
۰ فعلا متوقف کردند
۰ رها کردند
۰ مشاهده نمیکنند

Martial Master

تعداد قسمت نامشخص
تاریخ پخش نامشخص
تاریخ پایان نامشخص
نوع انیمه
وضعیت
زمان پخش نامشخص
امتیاز مای انیمه لیست 10 /

داستان درباره چینچن هست که یه استاد جنگجو و مبارز است و 300 سال بعد در ایالت دور افتاده تیانوو دوباره به این دنیا بر میگرده ….آیا میتونه انتقام بگیره؟
نام دیگر:  Wu Shen Zhu Zai

نظر شما درمورد این اثر چیه؟
 • عالی 
 • خوب 
 • چرت 
 • ضعیف 
 • متوسط 

ارتباط انیمه ای

اقتباس نامشخص
دنباله نامشخص
فصل پیشین نامشخص

اطلاعات جانبی

تولید کننده
پروانه دهنده
استودیو

کارکترها و صدا پیشه گران

عوامل سازنده

رتبه دهی و نــقد

2.3
3 نفر
5
4
3
2
1
 • GlassMask

  برای دانلود با کیفیت به این سایت مراجعه کنید https://anixlife.xyz/anime/martial-master/

 • zoron

  واقعا انیمه عالی است لطفا ترجمه ان را ادامه دهید

 • kratos

  از قسمت 60 به بعد بخاطر هر قسمت 400 تومن یخورده زیاده 200 تومنش کنین مثل قبل

مشاهده همه نقدها

دانــلود زیرنویس

مبلغ هر زیرنویـس غیر رایگان ۴۰۰ تومـان میباشـد
 • قسمت ۱ الی ۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۸
  تاریخ ارسال 2020-07-15
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳ الی ۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۲
  تاریخ ارسال 2020-07-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵ الی ۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-07-19
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷ الی ۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-07-22
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹ الی ۱۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-07-26
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱ الی ۱۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۸
  تاریخ ارسال 2020-07-29
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۳ الی ۱۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۴
  تاریخ ارسال 2020-08-02
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۵ الی ۱۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-08-05
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۷ الی ۱۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-08-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۹ الی ۲۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۳
  تاریخ ارسال 2020-08-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۱ الی ۲۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-08-12
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۳ الی ۲۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-08-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۵ الی ۲۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-08-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۷ الی ۲۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-08-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۹ الی ۳۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-08-18
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۱ الی ۳۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۱
  تاریخ ارسال 2020-08-19
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۳ الی ۳۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۱
  تاریخ ارسال 2020-08-20
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۶ الی ۳۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-08-21
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۸ الی ۳۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-08-22
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۰ الی ۴۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۰
  تاریخ ارسال 2020-08-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۲ الی ۴۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-08-24
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۴ الی ۴۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-08-27
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۶ الی ۴۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-08-28
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۸ الی ۴۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-08-31
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۰ الی ۵۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2020-09-02
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۲ الی ۵۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2020-09-03
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۴ الی ۵۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-09-08
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۶ الی ۵۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۹
  تاریخ ارسال 2020-09-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۸ الی ۵۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۹
  تاریخ ارسال 2020-09-21
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۰
  تاریخ ارسال 2020-09-23
  اطلاعات رایگان دانــلود
 • قسمت ۶۱ الی ۶۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۳۱
  تاریخ ارسال 2020-09-29
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2020-10-04
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-10-06
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۸
  تاریخ ارسال 2020-10-12
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۴
  تاریخ ارسال 2020-10-16
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۹
  تاریخ ارسال 2020-10-18
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2020-10-20
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2020-10-25
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۰
  تاریخ ارسال 2020-10-27
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۸
  تاریخ ارسال 2020-11-01
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۱
  تاریخ ارسال 2020-11-03
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۷
  تاریخ ارسال 2020-11-08
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۹
  تاریخ ارسال 2020-11-10
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2020-11-15
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۲
  تاریخ ارسال 2020-11-17
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۶
  تاریخ ارسال 2020-11-22
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2020-11-24
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۰
  تاریخ ارسال 2020-11-29
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۸
  تاریخ ارسال 2020-12-01
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۴
  تاریخ ارسال 2020-12-06
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2020-12-08
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-12-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۳
  تاریخ ارسال 2020-12-15
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۴
  تاریخ ارسال 2020-12-20
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۲
  تاریخ ارسال 2020-12-22
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2020-12-27
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2020-12-29
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۶
  تاریخ ارسال 2021-01-03
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2021-01-05
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۱
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۵
  تاریخ ارسال 2021-01-10
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۱
  تاریخ ارسال 2021-01-12
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲۲
  تاریخ ارسال 2021-01-17
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۵
  تاریخ ارسال 2021-01-19
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۱۵
  تاریخ ارسال 2021-01-24
  اطلاعات پولی خریــد

دانــلود انیــمه ( هارد ساب )

مبلغ هر انیــمه غیر رایگان ۰ تومـان میباشـد
  هارد سابی برا این پست ارسال نشده است
 • sohrab1945
 • rosols
 • mani
 • hana
 • S.tnt
 • alihataei
 • glassmask
 • Bringerofdeath
 • SALAR_CHI
 • mmmm33
 • mmj75
 • teenwolf1373

انیمه های مشابــه

 • The Legend of Hei

  داستان درباره یه پسر بچه ی کوچولو به اسم شیائو های هست.این پسر بچه نوعی اعجوبه س که یه نیروی قوی به اسم دومِین داره.یکی از هم نوعانش به اسم فنکشی سعی داره با دزدیدن قدرت دومِین او شهری که قبلا جنگل بوده و به دست انسانها نابود شده رو نجات بده.پس نیروی دومِین اونو میدزده ولی شیائوهای با کمک یکی از دوستانش موفق میشه نیروی قدرتمندشو پس بگیره و ..

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب 
 • Xue Ying Ling Zhu 2nd Season

  فصل دوم انیمه Xue Ying Ling Zhu.

  نام های دیگر: Lord Xue Ying 2nd Season, Snow Eagle Lord 2nd Season, 雪鹰领主之奇遇篇

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • خوب 
  • چرت 
  • متوسط 
  • ضعیف 
 • Tian Guan Ci Fu

  نام دیگر: Heaven Official’s Blessing

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • خوب 
  • چرت 
  • ضعیف 
 • Deltora Quest

  لیف ، در سن ۱۶ سالگی از پدرش شیئی جادویی به نام کمربند دلتورا را بدست می آورد. هنگامی که ارباب سایه ها ، جادوگری شیطانی کمربند را نابود میکند و به همین ترتیب سرزمین دلتورا را تصرف میکند ، لیف با بزرگترین چالش های زندگی اش روبرو میشود . با کمک استادش باردا ، و یک دختر یتیم جوان جاسمین ، لیف -مسلح شده تنها با یک شمشیر و یک شنل جادویی- با جسارت به درون مکان های تاریک و خطرناک میروند تا هفت جواهر جادویی دزدیده شده از کمربند را پیدا کنند . این هفت جواهر پس از قرار گرفتن در جایگاه اصلی خود (کمربند) ، به وارث تاج و تخت سرزمین دلتورا قدرت میبخشند و مردم را از سایه ی ظلم ارباب سایه ها آزاد میکنند.

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب