پیشرفته
پیشرفته

وضعیت کاربـران

۰ مشاهده کردند
۰ در حال مشاهده هستند
۰ در آینده مشاهده میکنند
۰ فعلا متوقف کردند
۰ رها کردند
۰ مشاهده نمیکنند

Deltora Quest

تعداد قسمت ۶۵
تاریخ پخش نامشخص
تاریخ پایان نامشخص
نوع انیمه
زمان پخش ۲۵ دقیقه
امتیاز مای انیمه لیست 10 /

لیف ، در سن ۱۶ سالگی از پدرش شیئی جادویی به نام کمربند دلتورا را بدست می آورد. هنگامی که ارباب سایه ها ، جادوگری شیطانی کمربند را نابود میکند و به همین ترتیب سرزمین دلتورا را تصرف میکند ، لیف با بزرگترین چالش های زندگی اش روبرو میشود . با کمک استادش باردا ، و یک دختر یتیم جوان جاسمین ، لیف -مسلح شده تنها با یک شمشیر و یک شنل جادویی- با جسارت به درون مکان های تاریک و خطرناک میروند تا هفت جواهر جادویی دزدیده شده از کمربند را پیدا کنند . این هفت جواهر پس از قرار گرفتن در جایگاه اصلی خود (کمربند) ، به وارث تاج و تخت سرزمین دلتورا قدرت میبخشند و مردم را از سایه ی ظلم ارباب سایه ها آزاد میکنند.

نظر شما درمورد این اثر چیه؟
 • عالی 
 • خوب 
 • چرت 
 • متوسط 
 • ضعیف 

ارتباط انیمه ای

اقتباس نامشخص
دنباله نامشخص
فصل پیشین نامشخص

اطلاعات جانبی

تولید کننده
پروانه دهنده
استودیو

کارکترها و صدا پیشه گران

عوامل سازنده

رتبه دهی و نــقد

3
2 نفر
5
4
3
2
1
 • hana

  سلام خیلی خیلی ممنون بابت ترجمه این انیمه

 • swat

  ادامه زیرنویس نمی زارید یا ترجمه انیمه deltora quest دراپ شده

دانــلود زیرنویس

مبلغ هر زیرنویـس غیر رایگان ۸۰۰ تومـان میباشـد
 • قسمت ۱
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۳
  تاریخ ارسال 2020-11-01
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۳
  تاریخ ارسال 2020-11-01
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۳
  تاریخ ارسال 2020-11-01
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۳
  تاریخ ارسال 2020-11-01
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۳
  تاریخ ارسال 2020-11-04
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۶
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۳
  تاریخ ارسال 2020-11-04
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۷
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2020-12-02
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۸
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2020-12-14
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۹
  نام مترجم fatimahosseini
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-06
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۰
  نام مترجم mtshad
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-06
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۱
  نام مترجم miss_kamyab
  تعداد خرید ۰
  تاریخ ارسال 2021-01-13
  اطلاعات رایگان دانــلود
 • قسمت ۱۲
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۳
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۴
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۵
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۶
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۷
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۸
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۱۹
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-19
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۰
  نام مترجم glassmask
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-19
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۱
  نام مترجم mtshad
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-01-31
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۲
  نام مترجم bellona
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-02-05
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۳
  نام مترجم mtshad
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-02-05
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۴
  نام مترجم zhik
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-02-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۵
  نام مترجم zhik
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-02-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۶
  نام مترجم zhik
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-02-13
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۷
  نام مترجم zhik
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-02-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۸
  نام مترجم zhik
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-02-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۲۹
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۰
  نام مترجم _slvrmoon_
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۱
  نام مترجم _slvrmoon_
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۲
  نام مترجم _slvrmoon_
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۳
  نام مترجم _slvrmoon_
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-14
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۴
  نام مترجم _slvrmoon_
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-14
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۵
  نام مترجم _slvrmoon_
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-14
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۶
  نام مترجم mohammad_stark
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۷
  نام مترجم mohammad_stark
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-03-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۸
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۳۹
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۰
  نام مترجم _slvrmoon_
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۱
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۰
  تاریخ ارسال 2021-04-17
  اطلاعات رایگان دانــلود
 • قسمت ۴۲
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۳
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۴
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۵
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۶
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۷
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۸
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-09
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۴۹
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۰
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۱
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-23
  اطلاعات پولی خریــد
 • قسمت ۵۲
  نام مترجم bigby
  تعداد خرید ۲
  تاریخ ارسال 2021-04-23
  اطلاعات پولی خریــد

دانــلود انیــمه ( هارد ساب )

مبلغ هر انیــمه غیر رایگان ۰ تومـان میباشـد
  هارد سابی برا این پست ارسال نشده است
 • hana
 • sayeh
 • Sepehr10
 • swat128
 • mjmj
 • glassmask
 • swat
 • Zhik
 • mani

انیمه های مشابــه

 • Dungeon II OVA

  Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru ka II OVA

  هستیا فمیلیا به درخواست یه ماجراجو به جزیره دورافتاده پردیس میره. درخواست به کنار‌، دیدن دریای آبی و ساحل شنی سفید براش خیلی هیجان انگیزن. در ضمن یه مسابقه مایو برگزار میشه که برندش میتونه کل روز با بل وقت گذرونی کنه..؟!

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب 
 • Tian Bao Fuyao Lu 2nd Season

  Tian Bao Fuyao Lu 2nd Season

  فصل دوم از انیمه ی چینی Tian Bao Fuyao Lu

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب 
 • Chiisana Eiyuu kani to tamago to toumei

  Chiisana Eiyuu kani to tamago to toumei

  این انیمه شامل 3 داستان کوتاه میشه که توسط سه کارگردان مختلف کارگردانی میشن: “کانی نو کانینو” با هیروماسا یونبایاشی یک داستان فانتزی 15 دقیقه ای دو خواهر و برادره. “سامورای اگ” توسط یوشیوکی موموسه یک داستان درامای 15 دقیقه ایه و در آخر “تومی نینگن” توسط آکیهیکو یاماشیتا یک داستان اکشن 14 دقیقه ایه.

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب 
  • عالی 
 • s.CRY.ed

  s.CRY.ed

  يک پديده‌ي زيست محيطي عجيب که 22 سال پيش در دوره‌ي رياست “کانازاوا” اتفاق افتاد باعث شد زمين تقسيم و سطح آن شروع به پيشروي و بالا آمدن کرد که تا آن زمان بي‌سابقه بود که سبب ايجاد منطقه‌اي مجزا از مناطق ديگر شد که آن را با نام “زمين گمشده” مي‌شناسند.
  ”کازوما” مزدور جواني است که در “زمين گمشده” زندگي مي‌کند و هر کاري انجام مي‌دهد که زندگي خودش را در شرايط سختي که دارد سر پا نگه دارد، او از معدود افرادي است که از قدرت “آلتر: (دگرگوني)” بهره مي‌برد که به او اجازه مي‌دهد که دست راستش را به سختي گچ تبديل و تقريباً يک نيم تنه با آلياژ فلزي داشته باشه.
  گروه مزدوراني وجود دارند به نام “هولي” و هدفشان اين است که کساني که از قدرت “آلتر” بهره مي‌برند را سرکوب و دستگير کنند، که به آن‌ها به اصطلاح “آلتر بومي” مي‌گويند! و يکي از همين اعضاي “هولي” که “ريوهو” نام دارد باعث مي‌شود يک رقابت حماسي بين او و “کازوما” َآغاز شود.

  نظر شما درمورد این اثر چیه؟
  • عالی 
  • چرت 
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • خوب